Armar s.c.

Idrorepellente Silossanico Solvente
Ochronny impregnat na bazie siloksanowej w rozpuszczalniku

Opis produktu

Ochronny impregnat na bazie siloksanowej w rozpuszczalniku przeznaczony
do zabezpieczania i obróbki hydrofobowej budowlanych materiałów mineralnych
(tynki, beton komórkowy, farby krzemianowe i różnego typu chłonne podłoża).
Środek pozostawia niezmienny wygląd ściany.

Nie stosować na powłoki na bazie wapna koloryzowanego (np stiuk)

Kolory: bezbarwny.
Teoretyczna wydajność: zaleca się sprawdzenie absorpcji cementu przez
wykonanie wcześniejszej próby na części ściany przeznaczonej do obróbki.

Dokumentacja techniczna: pdfPobierz plik

Galeria produktu