Armar s.c.

Vetrificante Acrilico
Akrylowy środek witryfikujący nadający połysk obrabianym powierzchniom.

Opis produktu

Produkt oparty na żywicach akrylowych przeznaczony do wybłyszczania
pokrywanych powierzchni. W przypadku zastosowania preparatu na stiuk
wapienny zaleca się rozcieńczenie w stosunku 1/3 z wodą.


Kolor: bezbarwny.
Teoretyczna wydajność: 4 - 8 m2/l w zależności od chłonności podłoża.

Galeria produktu